CF VTC Game Tài khoản bincoiss*** Đã mua BARRETT M82A1 PENONY VĨNH VIỄN với giá 500 Vcoin giảm (-55%)

lúc 2016-01-03 15:56:43

CF VTC Game Tài khoản dientu983*** Đã mua BARRETT M82A1 PENONY VĨNH VIỄN với giá 500 Vcoin giảm (-55%)

lúc 2016-01-03 16:42:45

CF VTC Game Tài khoản cuongluncc*** Đã mua M4A1 BORN BEAST VĨNH VIỄN với giá 8 Vcoin giảm (-99%)

lúc 2016-07-11 18:36:06

CF VTC Game Tài khoản kimhinh09*** Đã mua BARRETT M99 VĨNH VIỄN với giá 100 Vcoin giảm (-76%)

lúc 2016-11-27 18:24:11

CF VTC Game Tài khoản zbtz01*** Đã mua BARRETT M99 VĨNH VIỄN với giá 100 Vcoin giảm (-76%)

lúc 2016-12-01 18:42:46

BÁU VẬT MUA NHIỀU NHẤT

BARRET LEGEND DRAGON

Giảm giá: -80%

560 Lượt mua

DESERT EAGLE-BORN BEST

Giảm giá: -86%

223 Lượt mua

NAVY SEAL VĨNH VIỄN

Giảm giá: -83%

213 Lượt mua

M4A1-TRANFORMER

Giảm giá: -85%

112 Lượt mua

NHÂN VẬT VICTORIA VĨNH VIỄN

Giảm giá: -60%

95 Lượt mua

NHÂN VẬT A.I.O VĨNH VIỄN

Giảm giá: -89%

89 Lượt mua

Gói Combo Nhân vật

Giảm giá: -60%

65 Lượt mua

M200 CHEYTAC GOLD

Giảm giá: -60%

49 Lượt mua

M4A1-S Predator

Giảm giá: -85%

44 Lượt mua
Tài khoản nhận báu vật:
Loại thẻ:
Mã thẻ:
Seri:
Mã bảo mật:
Lưu ý:
  • Bạn phải hạn chế số lần nhập sai thẻ cào. Nếu nhập sai quá số lần quy định, tài khoản của bạn sẽ bị khóa vĩnh viễn.
  • Bạn phải đăng nhập đúng tài khoản nhận báu vật. Báu vật sẽ được chuyển vào tài khoản mà bạn đã đăng nhập.
  • Hệ thống yêu cầu bạn phải thanh toán đầy đủ số Vcoin tương ứng mới tiến hành chuyển báu vật vào tài khoản của bạn.
  • Trong trường hợp bạn đang thanh toán nhưng xảy ra sự cố (cúp điện, rớt mạng...) thì bạn buộc phải thanh toán lại từ đầu bằng thẻ cào khác.
  • Trên đây là những quy định của chúng tôi, nếu bạn làm sai quy định thì chúng tôi không chịu trách nhiệm của việc mất mát đáng tiếc xảy ra.